بایگانی دسته: روی موج کوتاه

روی موج کوتاه

۴۵ به آب نگاه کن که برای تصویر یک ماه کوچک چگونه آینه را در آغوش می‌کشد. ……………………………۵ اوت٢٠١٠ …………………………………….. روزویل کالیفرنیا ۴۶ این شعر برای فروش نیست لطفآ مداد و کاغذم را از لیست اشیاء حراجی حذف کنید . … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید:

روی موج کوتاه

 ۴۳این‌جا فرودگاه مهرآباد نیستاین فرودگاه از آزادی                              نمی‌گذرد ………………………………..۱۵ جون ٢٠١٠………………………………….. روزویل کالیفرنیا ۴۴این فرودگاه را مهر آباد نمی‌کنداین فرودگاه از گورستان بهشت‌زهرا                                    می‌گذرد  …………………………….۱۵جون٢٠١٠…………………………………….. روزویل کالیفرنیا

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید:

روی موج کوتاه

 ۴۲دهان‌ام را می‌بندیدرو به دریاچه می‌ایستم و مدادم را تیز می‌کنم………………………..۱۵ آپریل ٢٠١٠………………… روزویل کالیفرنیا

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید:

روی موج کوتاه

. ٤١ آی با کلاهتنها می‌آید!کلاه‌اش را برداشته‌اند ٤٢پیش از تو بخواب می‌رومآسمان ابری‌ست………………امشب٤٣پرده راکنار می‌کشماتاقم از ستاره…………..پر می‌شود٤٤فرقی نمی‌کندچه با شکوه ساخته شده استاین فرودگاهاز میدان آزادی نمی‌گذرد!…………………………….١٩ فوریه ٢٠١٠………………………… روزویل کالیفرنیا

ارسال شده در روی موج کوتاه | یک پاسخ

روی موج کوتاه

.٤١بند باز نیستمی‌بازد به بند…………….بازآویزان …………………………….١٠ فوریه ٢٠١٠………………………… روزویل کالیفرنیا

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید:

روی موج کوتاه

. ٤٠ مادرم لافند* را می‌آویزد و پیراهن کودکی‌ام …………………………پر می‌کشد برادرم طناب را حلق‌آویز می‌کند …………………….مادرم پرپر می‌شود ………………………………………………..٢٧ ژانویه ٢٠١٠ ……………………………………….. روزویل کالیفرنیا *لافند= طناب به گیلکی   

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید:

روی موج کوتاه

.٣٨انگشتان‌ام را بالا می‌برم برای پیروزی اما……………..علامتیبه زبان سرزمین من نیست………………………………….٣ ژانویه ٢٠١٠……………………….. روزویل کالیفرنیا

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید:

روی موج کوتاه

.٣٩حکایت موش و گوش و دیوارو دستِ با عصا این همه خاستناز کدام حنجره فریاد می‌شود؟………………………. ٢ژانویه ٢٠۱٠…………………………. روزویل کالیفرنیا

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید:

روی موج کوتاه

.٣٧زنده باد پایانهنوز شروع نکرده‌ام اما………………………..٢ ژانویه ٢٠١٠………………… روزویل کالیفرنیا

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید:

روی موج کوتاه

. ۳۵ پرنده‌ای که با‌ل‌های‌اش را …………………حراج کرده بود با خطوط هوایی‌ی خارجی ……………………….پرواز می‌کرد! ………………………………۵ دسامبر٢٠٠٩ …………………………. روزویل کالیفرنیا

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید:

روی موج کوتاه

٣٤ . روبرو ایستاده‌ایم گرمای حضورت …………..احساس نمی‌شود یکی از ما باید در قاب عکس ……………………….گذاشته شده باشد ………………………………٢٨ نوامبر٢٠٠٩ …………………………. روزویل کالیفرنیا

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید:

روی موج کوتاه

. ۳۳ در را که باز می‌کنم پر می‌شود اتاق‌ام از خزر زبان‌ام را اما کسی نمی‌فهمد ………………………………۰۱ نوامبر٢٠٠٩ …………………………. روزویل کالیرنیا

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید:

روی موج کوتاه

.٣٦احمد نرفته بودکه سفر آمدکلاه به سر داشتو داشت دشداشه می فروختلب های خنده شکوفید………………………..٢٢ سپتامبر ٢٠٠٩………………… روزویل کالیفرنیا

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید:

روی موج کوتاه

. ٣٢ روزهای‌ام را درون فنجان خالی قهوه می‌ریزم پیش از آن‌که هم بزنم شب می‌آید و روزهای‌ام سیاه می‌شوند ………………………..۱سپتامبر٢٠٠٩ …………………………. روزویل کالیرنیا

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید:

روی موج کوتاه

.۳۱بازنشسته نمی‌شومدر کار گِل خدا و من……………………همکاریم…………………………………۱ نوامبر٢٠٠٩…………………………. روزویل کالیرنیا

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید:

روی موج کوتاه

.۳۰اتفاقی کوچک بودم ……………..که هیچگاه رخ نداددو دو تا همیشهچهار تا نمی‌شود…………………………………۲٩ اکتبر٢٠٠٩…………………………. روزویل کالیرنیا

ارسال شده در روی موج کوتاه | پاسخ دهید: