بایگانی دسته: روی موج کوتاه

روی موج کوتاه

.۲٩در این تاریک‌خانههیچ عکسیُ گروهی………………………….ظاهر نمی‌شود!.…………………………….۲۲ ٢٠٠٩اکتبر…………………………. روزویل کالیرنیا

منتشرشده در روی موج کوتاه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روی موج کوتاه

. ۲٧ سایه‌ات را کنار می‌زنم تا در آینه‌ات دیده شوم . ۲٨ صورت‌ام را می‌شویم بوی خزر نمی‌دهد این آب!  …………………………….. ۱۲ ٢٠٠٩اکتبر …………………………. روزویل کالیرنیا

منتشرشده در روی موج کوتاه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روی موج کوتاه

. ۲۶ با این الف نه می‌شود گلی را آب داد و نه می‌شود دریاچه‌ای را آبی کرد کاش می‌شد به کلاس اول برگردم خانم معلم‌ام آن‌قدر هم قد بلند نیست دیگر می‌شود گوش‌اش را کشید. …………………………….٧. ٢٠٠٩اکتبر …………………………. روزویل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روی موج کوتاه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روی موج کوتاه

.۲۵به سایه‌ام اجازه‌ی دخول می‌دهدخورشید از پشت پنجره …………….……………………….. سرک می‌کشدکسی به‌در می‌کوبد چشمان‌اش تر می‌شوند……………………………..۱اکتبر ٢٠٠٩…………………………. روزویل کالیرنیا

منتشرشده در روی موج کوتاه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روی موج کوتاه

. ۲۴ خواب‌ام نمی‌برد برای‌ام قصه می‌گوید ساعت کوچک روی تاقچه به خواب می‌رود ……………………………..۱اکتبر ٢٠٠٩ …………………………. روزویل کالیرنیا

منتشرشده در روی موج کوتاه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روی موج کوتاه

.۲۳این خیابانبه های وی‌ی 80 می‌رسداین جاده به اقیانوس اطلس می‌ریزدکجاست کج‌راهه‌ای;که به کردستان‌ام ببرد!؟سپتامبر١٧…………………………………………..٢٠٠٩……………………. روزویل کالیرنیا.highway 80 یکی از بزرگ‌راه‌های سراسری آمریکا

منتشرشده در روی موج کوتاه | ۱ دیدگاه

روی موج کوتاه

. ٢٢ نام پدربزرگ‌ام علی و نام پدرم مهدی است چه می‌کند این‌جا ………………………………..شاعربی نام حبیب!……………………………..۱سپتامبر ٢٠٠٩…………………………. روزویل کالیرنیا

منتشرشده در روی موج کوتاه | ۱ دیدگاه

روی موج کوتاه

h. ٢١ من آخرین مسافری نیستم که از فرودگاه قدیمی ……………………پرتاب می‌شود برای دیدن ستاره‌ی کوچک‌ام ……………………….پرواز کرده‌ام لطفآ نام‌ام را از لیست اشیاء مفقود شده ……………………..خط بزنید ………………………………اگست٢۱ ٢٠٠٩ …………………………. روزویل کالیرنیا

منتشرشده در روی موج کوتاه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روی موج کوتاه

.٢٠به خانه برنخواهم گشتفرودگاه قدیمی را بسته‌اندتا شاعر سال‌های دور………………….هوایی نشود………………………………اگست٢٠ ٢٠٠٩…………………………. روزویل کالیرنیا

منتشرشده در روی موج کوتاه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روی موج کوتاه

.١٩ آخرین عدد رها می‌کنداندیشه‌های درهم راآن‌ سمتِ ارتباطِ اشارهدستی جویندهبر نطعِ کی‌برد** می‌دودو خواب در چشمِ تَرم می‌شکند*. ………………………………۲۸جون ٢٠٠٩…………………………. روزویل کالیرنیا.* برداشتی از شعر نیمای بزرگ**Keyboard

منتشرشده در روی موج کوتاه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روی موج کوتاه

.١٨ در اننظار دیدن‌ات بوسه‌های نخستین ………………….باور نمی‌شو‌ند اینک سال‌هاست به نگاهی خلاصه دل بسته‌ام که از یک عکس ۶ در۴ قدیمی از جایی دور پرتاب شده است. …………………………. .می ٢٠٠٩ ………………………کوُل کالیفرنیا

منتشرشده در روی موج کوتاه | ۱ دیدگاه

روی موج کوتاه

1١٧ . تاریک‌تر از آن‌ست که از روز بگوید از عشق می‌گوید وُ از بهار که هم‌جنس آفتاب‌اند! . ………………………………………١۵ مارس ٢٠٠٩ …………………………………….. کوُل کالیفرنیا

منتشرشده در روی موج کوتاه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روی موج کوتاه

.١٦ صبحانه‌ام را با تو تقسیم می‌کنم سال‌هاست که رفته‌ای وسهم تو از نان سنگگ بر روی سفره …………….کپک زده است! ………………………………………١۵ مارس ٢٠٠٩ …………………………………….. کوُل کالیفرنیا

منتشرشده در روی موج کوتاه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روی موج کوتاه

١٥.تکرار می‌کنم.شماره می‌خورد نام‌اتو این همه دیواربر تو قد می‌کشد…………………………………… ٣٠ دسامبر ۲۰۰۸……………………………… روزویل کالیفرنیا

منتشرشده در روی موج کوتاه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روی موج کوتاه

.۱۲با نام کوچک‌اتخطاب می کنمتکلیف این پرنده چی‌ست؟که یکسره از یاد رفته است..۱۳از سایه‌ات عبور می‌کنمدستان‌ام بوی ترا می‌گیرندباید ارتباطیبین این باغچه ودریاچه‌ی آبی‌ی دوردست باشد!.۱۴پاییز روی کاجحیاط کوچک خانه رانشانه می‌رود.۳………………………………… ۳ دسامبر ۲۰۰۸……………………………… روزویل کالیفرنیا

منتشرشده در روی موج کوتاه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روی موج کوتاه

. ۱۱ گردویی کوچک فرو می‌افتد! درخت تناور اما، هنوز پا برجاست. ………………………………….. ۲۸نوامبر ۲۰۰۸ ……………………………… روزویل کالیفرنیا

منتشرشده در روی موج کوتاه | دیدگاه‌تان را بنویسید: