عار کودک‌کشی


شعر کلاسیک: سروده‌ی منوچهر برومند «سها»

______________

دو باره قتالی ز بعد قتال
به سودای آرام و امنی محال

نه جنگی برابر به میدان رزم
قتالی ز قتال کشتار عزم

به امحاء خلقی ببسته کمر
نداند ز امحاء نیابد ثمر

مشو غره‌ی جنگ و اسباب جنگ
زیاری رسانان غربی منگ

ز وجدان بری‌ جمع جاناوری
به جاناوری خلق ناباوری

همه جنگ سالار جویای سود
پی سود خود کرده نابود بود

همه نابکاران خود خواه پست
به کردار بد تا ابد پای بست.

زباریدن بمب فسفر فشان
بود نامشان نام نکبت نشان

ز هفتاد بگذشت جنگاوری
ز جنگت فراچنگ باد آوری

مپندار پایی به بیداد جنگ
نپایی و آری فرا چنگ ننگ

ز جرح و ز قتل و ز زجر و ز زور
نیابی رهایی مرو راه دور

به کشتار کودک در آغوش مام
چه یابی بجز خشم و نفرت مدام

نیرزد جهان کشت و کشتار را
چرا بر کنی چشم بیدار را

بگریم بمرگ کیان زار زار
همایی که شد کشته بی کارزار

ترا عار ناید ز کودک کشی
ز کشتار کودک چه یابی خوشی

نه از قتل نیکا خسی پایدار
نه از مرگ مهسا کسی کامکار

مگو آرمیتا خود بیفتاد و مرد
بیفتاد زآنرو که او ضربه خورد

ز جور زن گزمه ای مرگبار
بشد باب و مامی دگر داغدار

به پاد افره آن نکرده گناه
بیفتاد و شد عمر دختی تباه

فروخفت دختی و جانی گسست
غمی دیگر آمد به دل‌ها نشست

فرشته وشی بی‌گنه جان سپرد
ندانم ز مرگش چه کس بهره برد؟

کهن باروی عدل ویرانه شد
عدالت دگر باره بی‌خانه شد

ز نو کند گیسو ز سر مادری
روان بر رخش اشک چون‌ فرغری

ز آه جگر سوز بابی نژند
به تاری گرایید خان و خرند

همی مویه گر گوید او ای خدا
ببین چند رفته است بر ما جفا

نماندست دیگر بجا خانه‌ای
که نا دیده آن مرگ جانانه‌ای

که مرگ آورست و که مرگ آزمای
چه باری بلا بر سر این سرای؟!

بجز آه و نفرین چه بار آورد
نهالی که‌خونش نثار آورد

به داد و عدالت گرا نی‌جفا
فتوت بود رمز امن و بقا

مرو راه جور و جفا ای عنود
عناد از کفت امن و عزت ربود

سها گویدت رو به عدل آر روی
زیادت مخواه و مبر آبروی

شقاوت مپوی و قساوت مجوی
نیاید ز کشتار آبی به جوی

یکم آبانماه هزار ووچهارصد و دو
اصفهان بیشه حبیب

درباره Habib

متولد سال ۱۳۳۰ رشت استان گیلان- کسب لیسانس از دانشگاه ملی ایران- کوچ به ینگه دنیا سال ۱۳۶۵ و اقامت در کالیفرنیا-چاپ اولین کتاب شعر بنام (الف مثل باران) در سال ۱۳۸۴ در ایران توسط انتشارات شاعر امروز.
این نوشته در شعر کلاسیک ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

نظرتان را ابراز کنید