از کلمه تا شعر


                  غلامرضا نصراللهی.

نوشته‌ از غلامرضا نصرالهی
مهم‌ترین وسیله و ابزار شاعری کلمه است. کلمه ها از ذهن روانه‌ی صفحه‌ی نوشتاری می‌شوند. در کنار هم می‌نشینند و شعر را می‌سازند.
کلمه‌ها صدا و رنگ و بو دارند. جان دارند. نفس می‌کشند و قابلیتی دارند‌.
این‌کلمه‌ها هر کدام از یک مجموعه گفتمانی یا سپهر اندیشگی برخاسته و پای به سرزمین شعر نهاده‌اند. آن‌ها در خانه‌ی جدیدشان در کنار هم فضایی تازه و دنیایی دیگر را می‌سازند. دنیایی که در جای دیگری نمی‌توان از آن‌ها سراغ گرفت.
شاعر معمار چیره‌دستی است که می‌تواند این مصالح را به درستی در جای خود قرار دهد و از آن همه تکه‌های پراکنده مجموعه‌ای باشکوه و هنرمندانه و ساختمانی استوار و زیبا بسازد.
هوشمندی و فرهیختگی شاعر اقتضا دارد که کلمه‌ها و ترکیب‌های مناسب را انتخاب کند . از تکرار بپرهیزد و اقتصاد کلمه را رعایت کند.
آنچه که شاعر را در دست و پنجه‌نرم‌ کردن با واژه‌ها و غلبه بر آن‌ها و سوارشدن بر مرکب کلمات و به کار گرفتن آن‌ها یاری می‌کند ، مطالعه و تفکر فراوان و زیستن در میان مردمان و کسب تجربه و آگاهی از پیرامون خود است. این‌جاست که کلمه ها رام می‌شوند و دنیای آرمانی شاعر را می‌سازند.

درباره Habib

متولد سال ۱۳۳۰ رشت استان گیلان- کسب لیسانس از دانشگاه ملی ایران- کوچ به ینگه دنیا سال ۱۳۶۵ و اقامت در کالیفرنیا-چاپ اولین کتاب شعر بنام (الف مثل باران) در سال ۱۳۸۴ در ایران توسط انتشارات شاعر امروز.
این نوشته در مقاله ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.