بایگانی دسته: با صدای شاعر

صدای محمدعلی بهمنی

                  محمدعلی بهمنی برای شنیدن شعرخوانی‌ی محمدعلی بهمنی روی نام شاعررا در پایین فشار دهید. محمدعلی بهمنی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای صدای محمدعلی بهمنی بسته هستند

با صدای بیژن نجدی

شعر خوانی بیژن نجدی ــ قسمت دوم

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای بیژن نجدی بسته هستند

صدای شمس لنگرودی

شعر خوانی‎ی شمس لنگرودی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای صدای شمس لنگرودی بسته هستند

با صدای حسین منزوی

http://rasaaneh.com/wp-content/uploads/2015/08/YadBad2.mp3 http://rasaaneh.com/wp-content/uploads/2015/08/YadBad2.mp3

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای حسین منزوی بسته هستند

با صدای گروس عبدالملکیان

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای گروس عبدالملکیان بسته هستند

صدای لیلا فرجامی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای صدای لیلا فرجامی بسته هستند

با صدای محمدعلی شکیبایی

شدن شهلا……………

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای محمدعلی شکیبایی بسته هستند

با صدای لیلا فرجامی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای لیلا فرجامی بسته هستند

با صدای محمد محتاری

شعر خوانی محمد مختاری

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای محمد محتاری بسته هستند

با یداله صدای رویایی

دلتنگی شماره شش ( یدالله رویائی )

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با یداله صدای رویایی بسته هستند

با صدای فریبا گیاهی

Butterfly mixed – Fariba.G. جای پای بنفشه

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای فریبا گیاهی بسته هستند

با صدای شیون فومنی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای شیون فومنی بسته هستند

با صدای فاطمه شمس

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای فاطمه شمس بسته هستند

شعرخوانی گراناز موسوی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای شعرخوانی گراناز موسوی بسته هستند

شعر خوانی‌ی محمد مختاری

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای شعر خوانی‌ی محمد مختاری بسته هستند

با صدای گراناز موسوی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای گراناز موسوی بسته هستند