بایگانی دسته: با صدای شاعر

صدای فرامرز سلیمانی

دریایی‌ها شعر و صدای فرامرز سلیمانی      

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای صدای فرامرز سلیمانی بسته هستند

شعرخوانی علی عبدالرضایی

1شعرخوانی علی عبدالرضایی شعر  

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای شعرخوانی علی عبدالرضایی بسته هستند

صدای داود رمزی

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Articles/sarzamineman_davud_ramzi%20(1).mp3

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای صدای داود رمزی بسته هستند

صدای محمدعلی بهمنی

                  محمدعلی بهمنی برای شنیدن شعرخوانی‌ی محمدعلی بهمنی روی نام شاعررا در پایین فشار دهید. محمدعلی بهمنی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای صدای محمدعلی بهمنی بسته هستند

با صدای بیژن نجدی

شعر خوانی بیژن نجدی ــ قسمت دوم

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای بیژن نجدی بسته هستند

صدای شمس لنگرودی

شعر خوانی‎ی شمس لنگرودی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای صدای شمس لنگرودی بسته هستند

با صدای حسین منزوی

http://rasaaneh.com/wp-content/uploads/2015/08/YadBad2.mp3 http://rasaaneh.com/wp-content/uploads/2015/08/YadBad2.mp3

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای حسین منزوی بسته هستند

با صدای گروس عبدالملکیان

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای گروس عبدالملکیان بسته هستند

صدای لیلا فرجامی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای صدای لیلا فرجامی بسته هستند

با صدای محمدعلی شکیبایی

شدن شهلا……………

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای محمدعلی شکیبایی بسته هستند

با صدای لیلا فرجامی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای لیلا فرجامی بسته هستند

با صدای محمد محتاری

شعر خوانی محمد مختاری

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای محمد محتاری بسته هستند

با یداله صدای رویایی

دلتنگی شماره شش ( یدالله رویائی )

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با یداله صدای رویایی بسته هستند

با صدای فریبا گیاهی

Butterfly mixed – Fariba.G. جای پای بنفشه

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای فریبا گیاهی بسته هستند

با صدای شیون فومنی

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای شیون فومنی بسته هستند

با صدای فاطمه شمس

ارسال شده در با صدای شاعر | دیدگاه‌ها برای با صدای فاطمه شمس بسته هستند