بایگانی دسته: ملانصرالدین

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۳۳) شماره‌ی آخرین

برای این‌که به قول عمرانِ گرامی یک کار ملایی بکنیم به جای آوردن مقدمه کتاب در آغاز نقل این روایت‌ها آن را در انتها و آخرین شماره‌ی این سرفصل می‌آوریم. و با یاد روشن عمران صلاحی‌ی عزیز این سلسله نوشته‌ها … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ملانصرالدین | ۱ دیدگاه

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۳۲)

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۳۱)

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۳۰)

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۹)

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۸)

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۷)

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۷)

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۶)

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۵ )

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۴ )

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۳ )

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۲)

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۱)

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۰)

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۱۹)

منتشرشده در ملانصرالدین | دیدگاه‌تان را بنویسید: