بایگانی دسته: ملانصرالدین

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۳۳) شماره‌ی آخرین

برای این‌که به قول عمرانِ گرامی یک کار ملایی بکنیم به جای آوردن مقدمه کتاب در آغاز نقل این روایت‌ها آن را در انتها و آخرین شماره‌ی این سرفصل می‌آوریم. و با یاد روشن عمران صلاحی‌ی عزیز این سلسله نوشته‌ها … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در ملانصرالدین | یک پاسخ

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۳۲)

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۳۱)

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۳۰)

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۹)

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۸)

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۷)

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۷)

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۶)

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۵ )

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۴ )

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۳ )

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۲)

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۱)

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۲۰)

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید:

طنز و شوخ‌طبعی‌ی ملانصرالدین(۱۹)

ارسال شده در ملانصرالدین | پاسخ دهید: