بایگانی دسته: عکس روز

عکس روز «مادران جهان»

از سری تصاویر «عکس مادران جهان» که مجموعه‌ی گویایی‌ست از سخت‌کوشی‌ و عشق بی‌پایان مادران ملل مختلف به فرزندان‌شان و این‌که چگونه از کودکان خود حتی درعین انجام کارهای سخت روزانه پرستاری می‌کنند. این‌ عکس‌ها را که از صورت‌کتاب عزیزم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید:

عکس روز «مادران جهان»

از سری تصاویر «عکس مادران جهان» که مجموعه‌ی گویایی‌ست از سخت‌کوشی‌ و عشق بی‌پایان مادران ملل مختلف به فرزندان‌شان و این‌که چگونه از کودکان خود حتی درعین انجام کارهای سخت روزانه پرستاری می‌کنند. این‌ عکس‌ها را که از صورت‌کتاب عزیزم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید:

عکس روز «مادران جهان»

از سری تصاویر «عکس مادران جهان» که مجموعه‌ی گویایی‌ست از سخت‌کوشی‌ و عشق بی‌پایان مادران ملل مختلف به فرزندان‌شان و این‌که چگونه از کودکان خود حتی درعین انجام کارهای سخت روزانه پرستاری می‌کنند. این‌ عکس‌ها را که از صورت‌کتاب عزیزم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید:

عکس روز «مادران جهان»

از سری تصاویر «عکس مادران جهان» که مجموعه‌ی گویایی‌ست از سخت‌کوشی‌ و عشق بی‌پایان مادران ملل مختلف به فرزندان‌شان درعین انجام کارهای روزمره را که ازصورت‌کتاب عزیزم «بیژن اسدی‌پور»وام گرفته‌ام در هر شماره برای‌تان می‌آوریم. شماره‌ی ۳

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید:

عکس روز «مادران چهان»

از سری تصاویر «عکس مادران جهان» که مجموعه‌ی گویایی‌ست از سخت‌کوشی‌ و عشق بی‌پایان مادرانملل مختلف به فرزندان‌شان درعین انجام کارهای روزمره را که ازصورت‌کتاب عزیزم «بیژن اسدی‌پور»وام گرفته‌ام در هر شماره برای‌تان می‌آوریم. شماره‌ی ۲

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید:

عکس روز «مادران چهان»

در این ماه و چندین شماره‌ی آینده برای عکس روز از سری تصاویر «عکس مادران جهان» که مجموعه‌ی گویایی‌ست از سخت‌کوشی‌ و عشق بی‌پایان مادران ملل مختلف به فرزندان‌شان درعین انجام کارهای روزمره را که ازصورت‌کتاب عزیزم «بیژن اسدی‌پور» وام … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید:

عکس روز

منظره‌ی غروب از داخل یک موج

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید:

عکس روز «درخت‌ها در آغوش هم»

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید:

عکس روز

یک خانواده‌ی آواره‌ی افغانی حاصل حاکمیت طالبان‌ها بر افغانستان

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید:

عکس روز (شیرزن)

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید:

عکس روز «سواری از خرس»

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید:

عکس روز

منظره‌ی غروب از داخل یک موج

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید:

عکس روز

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید:

عکس روز مرغ مادر

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید:

عکس روز دختران معترض

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای عکس روز دختران معترض بسته هستند

عکس روز عشق به کتاب

ارسال شده در عکس روز | پاسخ دهید: