بایگانی دسته: طرح‌‌ها و نقاشی‌ها

نقاشی

یک اثر از: اسماعیل میرمظفری

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای نقاشی بسته هستند

طرح‌های بیژن اسدی‌پور

بخش پایانی پس از این شماره که آخرین بخش از سری طرح‌های بیژن اسدی‌پور را با چند طرح رنگی از او به پایان می‌بریم در هر شماره یک طرح از کتاب صورت‌نامه‌ی بیژن عزیز را برای‌تان خواهیم آوریم.

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای طرح‌های بیژن اسدی‌پور بسته هستند

طرح‌های بیژن اسدی‌پور

بخش ۳

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای طرح‌های بیژن اسدی‌پور بسته هستند

طرح‌های بیژن اسدی‌پور

بخش ۲

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای طرح‌های بیژن اسدی‌پور بسته هستند

صنعت نقاشی روی کاشی

محمد علی الطافی- ارسالی‌ی دوست‌مان رضا مروجی* صنعت نقاشی روی کاشی قدمتی دیرینه دارد. نقطه اوج کاشی‌های منقوش به دوره ساسانی می‌رسد که نقش‌مایه آنها حیوانات، گیاهان و خدایان (اهورامزدا) بوده و رفته رفته این صنعت رشد کرده تا به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | 2 پاسخ

طرح‌های بیژن اسدی‌پور

بخش ۱

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای طرح‌های بیژن اسدی‌پور بسته هستند

طرح‌های گل‌محمد خداوردی‌زاده

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای طرح‌های گل‌محمد خداوردی‌زاده بسته هستند

طرح‌های جواد پویان

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای طرح‌های جواد پویان بسته هستند

طرح‌های عمران صلاحی

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای طرح‌های عمران صلاحی بسته هستند

طرح‌های امین‌ مؤیدی

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای طرح‌های امین‌ مؤیدی بسته هستند

نقاشی‌های بزرگ خضرائی

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای نقاشی‌های بزرگ خضرائی بسته هستند

طرح‌های مشترک بیژن اسدی‌پور و پرویز شاپور

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای طرح‌های مشترک بیژن اسدی‌پور و پرویز شاپور بسته هستند

طرح‌های اسماعیل عباسی

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای طرح‌های اسماعیل عباسی بسته هستند

طرح‌های علی خسروی

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای طرح‌های علی خسروی بسته هستند

طرح‌های مسعود مهرابی

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای طرح‌های مسعود مهرابی بسته هستند

طرح‌های پرویز شاپور 2

  طرح‌های پرویز شاپور از کلکسیون یاسمن گلشنی عکس شاپور و کامی از آرشیو منوچهر شاپور و دفترهنر برای اولین بار

ارسال شده در طرح‌‌ها و نقاشی‌ها | دیدگاه‌ها برای طرح‌های پرویز شاپور 2 بسته هستند