بایگانی دسته: صدای شعر دیگران

خوانش شعری از حبیب شوکتی توسط فریدون فرح‌اندوز

View this post on Instagram شعری از حبیب شوکتی برای زنده‌یاد دهخدا #علی‌اکبر_دهخدا #حبیب_شوکتی #حرفی_برای_گفتن #فریدون_فرح_اندوز A post shared by فریدون فرح‌اندوز (@fereidounfarahandouz) on Sep 3, 2020 at 10:48am PDT

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌ها برای خوانش شعری از حبیب شوکتی توسط فریدون فرح‌اندوز بسته هستند

صدای شعر منصور خورشیدی

شعر منصور خورشیدی / صدا زری مینویی ضبط صدا و موسیقی ایرج هیت

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شعرخوانی‌ی ایرج زهری

شعرخوانی‌های اشعار شاعران ایرانی یکی از کارمایه‌های ايرج زهری، منتقد، مترجم، نمايشنامه‌نويس و مدرس تئاتر است که دیرزمانی‌ بود که او را به خود مشغول داشته بود . در شماره‌های قبل اشعاری از شاعران مختلف را با صدای این همکار … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شعرخوانی‌ی ایرج زهری

شعرخوانی‌های اشعار شاعران ایرانی یکی از کارمایه‌های ايرج زهری، منتقد، مترجم، نمايشنامه‌نويس و مدرس تئاتر است که دیرزمانی‌ بود که او را به خود مشغول داشته بود . در شماره‌های قبل اشعاری از شاعران مختلف را با صدای این همکار … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شعرخوانی‌ی ایرج زهری

شعرخوانی‌های اشعار شاعران ایرانی یکی از کارمایه‌های ايرج زهری، منتقد، مترجم، نمايشنامه‌نويس و مدرس تئاتر است که دیرزمانی‌ بود که او را به خود مشغول داشته بود . در شماره‌های قبل اشعاری از شاعران مختلف را با صدای این همکار … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شعرخوانی‌ی ایرج زهری

شعرخوانی‌های اشعار شاعران ایرانی یکی از کارمایه‌های ايرج زهری، منتقد، مترجم، نمايشنامه‌نويس و مدرس تئاتر است که دیرزمانی‌ بود که او را به خود مشغول داشته بود . در شماره‌های قبل اشعاری از شاعران مختلف را با صدای این همکار … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شعرخوانی‌ی ایرج زهری

شعرخوانی‌های اشعار شاعران ایرانی یکی از کارمایه‌های ايرج زهری، منتقد، مترجم، نمايشنامه‌نويس و مدرس تئاتر است که دیرزمانی‌ بود که او را به خود مشغول داشته بود . در شماره‌های قبل اشعاری از شاعران مختلف را با صدای این همکار … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حیلت رها کن عاشقا

شعر حیلت رها کن عاشقا از مولانا جلال‌الدین رومی با صدای احمد شاملو شاعر بزرگ ایران   http://www.youtube.com/watch?v=yYfUudq9ZPo  

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شعرخوانی‌ی ایرج زهری

شعرخوانی‌های اشعار شاعران ایرانی یکی از کارمایه‌های ايرج زهری، منتقد، مترجم، نمايشنامه‌نويس و مدرس تئاتر است که دیرزمانی‌ست او را به خود مشغول داشته است . در شماره‌های قبل اشعاری از شاعران مختلف را با صدای ایرج زهری شنیدیم. در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شعرخوانی‌ی ایرج زهری

شعرخوانی‌های اشعار شاعران ایرانی یکی از کارمایه‌های ايرج زهری، منتقد، مترجم، نمايشنامه‌نويس و مدرس تئاتر است که دیرزمانی‌ست او را به خود مشغول داشته است . در شماره‌های قبل اشعاری از شاعران مختلف را با صدای ایرج زهری شنیدیم. در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مسافر— سهراب سپهري با صداي احمدرضااحمدي

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شعرخوانی‌ی ایرج زهری

شعرخوانی‌های اشعار شاعران ایرانی یکی از کارمایه‌های ايرج زهری، منتقد، مترجم، نمايشنامه‌نويس و مدرس تئاتر است که دیرزمانی‌ست او را به خود مشغول داشته است . در شماره‌های قبل اشعاری از شاعران مختلف را با صدای ایرج زهری شنیدیم. در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شعرخوانی‌ی ایرج زهری

شعرخوانی‌های اشعار شاعران ایرانی یکی از کارمایه‌های ايرج زهری، منتقد، مترجم، نمايشنامه‌نويس و مدرس تئاتر است که دیرزمانی‌ست او را به خود مشغول داشته است . در شماره‌های قبل اشعاری از شاعران مختلف را با صدای ایرج زهری شنیدیم. در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شعرخوانی‌ی جلیل ضیاپور

شعرخوانی‌ی شعر خروس جنگی‌ی نیما توسط جلیل ضیاپور نقاش، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مولف ایرانی که از او به عنوان “پدر نقاشی مدرن ایران” یاد می‌شود در حمایت از نیما یوشیج در یک سالن خالی از تماشاچی 

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شعر عِمران صلاحی با صدای ایرج زهری

شعرخوانی‌های اشعار شاعران ایرانی یکی از کارمایه‌های ايرج زهری، منتقد، مترجم، نمايشنامه‌نويس و مدرس تئاتر است که دیرزمانی‌ست او را به خود مشغول داشته است . در شماره‌های قبل اشعاری از شاعران مختلف را با صدای ایرج زهری شنیدیم. در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شعر عِمران صلاحی با صدای ایرج زهری

شعرخوانی‌های اشعار شاعران ایرانی یکی از کارمایه‌های ايرج زهری، منتقد، مترجم، نمايشنامه‌نويس و مدرس تئاتر است که دیرزمانی‌ست او را به خود مشغول داشته است . در شماره‌های قبل اشعاری از شاعران مختلف  را با صدای ایرج زهری شنیدیم. در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صدای شعر دیگران | دیدگاه‌تان را بنویسید: