بایگانی دسته: صدای دفتر هنر

صدای دفتر هنر ۳۲

  طبق روال شماره‌های گذشته در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی tofiq 09-Trk009 می‌توانید به بخش سی‌ام صدای دفترهنر (دو شعر کوتاه از … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفتر هنر ۳۱

طبق روال شماره‌های گذشته در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی tofiq 08-Trk008 می‌توانید به بخش سی‌ام صدای دفترهنر (شعرخوانی‌ی جمال صمدی “نگاه” آقاجواد … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفترهنر ۳۰

طبق روال شماره‌های گذشته در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی tofiq 07-Trk007 می‌توانید به بخش سی‌ام صدای دفترهنر (شعر نواب صفا با صدای … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفترهنر ۲۹

طبق روال شماره‌های گذشته در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی tofiq 06-Trk006 می‌توانید به بخش بیست و نهم صدای دفترهنر (صدای پرویز شاپور … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفترهنر ۲۸

طبق روال شماره‌های گذشته در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی tofiq 05-Trk005 می‌توانید به بخش بیست و هشتم صدای دفترهنر (موسیقی‌ی حیسن همدانیان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفترهنر ۲۷

با پوزش از تأخیر در انتشاراین بخش از رسانه از این شماره مجددأ در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی tofiq 04-Trk004 می‌توانید به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفترهنر ۲۶

در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی tofiq 04-Trk004 می‌توانید به بخش بیست و هفتم صدای دفترهنر (گپ پرویز خطیبی با عبداله ناطمی ، … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفترهنر ۲۶

در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی tofiq 03-Trk003 می‌توانید به بخش بیست و ششم صدای دفترهنر (سیاه‌بازی) از ضمیمه‌ی شماره‌ی بیستم ويژه‌ی توفیق … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفترهنر ۲۵

در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی  tofiq 02-Trk002 می‌توانید به بخش بیست و پنجم صدای دفترهنر (سیاه‌بازی) از ضمیمه‌ی شماره‌ی بیستم ويژه‌ی توفیق … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفترهنر ۲۴

در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. از این شماره صدای ویژه‌نامه‌ی توفیق آخرین دفترهنر(۲۰#) منتشر شده، به سمع‌تان می‌رسد. با فشار روی tofiq 01-Trk001 می‌توانید به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفترهنر ۲۳

در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی  3 tofangdar 14-14 Audio Track می‌توانید به بخش بیست و سوم صدای دفترهنر (موسیقی‌ی پایان از منوچهر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفتر هنر ۲۲

در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی 3 tofangdarqb12-12 Audio Track می‌توانید به بخش بیست و دوم صدای دفترهنر (طنزهای بیژن اسدی‌پور، با صدای فریدون … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفتر هنر ۲۱

در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی 3  tofangdar 11-Track 011_Kari Kalemator -fix می‌توانید به بخش دهم  (طنزخوانی‌ی عمران صلاحی، پرویز شاپور و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفتر هنر ۲۰

در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی 3 tofangdar 10-10 Audio Track می‌توانید به بخش دهم ( گفتگوی کیخسرو بهروزی با بیژن اسدی‌پور، پرویز … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفتر هنر (۱۹)

در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی 3tofangdar 09-9 Audio Track می‌توانید به بخش نهم ( موسیقی‌ی گیلان، کار گروه رستاک ) توسط صدای … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید:

صدای دفتر هنر (۱۸)

در هر شماره بخش‌های(TRAKS) مختلف صداهای دفتر هنر متعلق به دفاتری که به همراه CD آمده‌اند را در رسانه ارائه می‎کنیم. با فشار روی setofangdar 08-8 Audio Track می‌توانید به بخش هشتم ( زندگی‌نامه‌ی خودنوشت” پرویز شاپور، عمران صلاحی، بیژن اسدی‌پور” … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در صدای دفتر هنر | پاسخ دهید: