بایگانی دسته: شعر شاملو

با بامداد ۶

با سپاس مجدد از دفتر هنر ، همراه با بریده‌ی کوتاه دیگری از اشعار بامداد همیشه‌ی شعر امروز ایران عکسی ازاو را که تاکنون جایی چاپ نشده برای پاس‌داشت خاطره‌ی مهربان‌اش در این رایانه برای علاقمندان . می‌آوریم * * … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شعر شاملو | پاسخ دهید:

با بامداد ۵

از چپ مهدی اخوان لنگرودی – شاملو و محمود دولت‌آبادی با سپاس مجدد از دفتر هنر ، همراه با بریده‌ی کوتاه دیگری از اشعار بامداد همیشه‌ی شعر امروز ایران عکسی از او را برای پاس‌داشت خاطره‌ی مهربان‌اش در این رایانه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شعر شاملو | پاسخ دهید:

با بامداد ۴

بروشور تهیه شده برای شب شعر شاملو در وین با سپاس مجدد از دفتر هنر ، همراه با بریده‌ی کوتاه دیگری از اشعار بامداد همیشه‌ی شعر امروز ایران طرحی از . او را برای پاس‌داشت خاطره‌ی مهربان‌اش در این رایانه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شعر شاملو | پاسخ دهید:

با بامداد ۳

با سپاس مجدد از دفترهنر، همراه با بریده‌ی کوتاه دیگری از اشعار بامداد همیشه‌ی شعر امروز ایران طرحی دیگر از او را برای پاس‌داشت خاطره‌ی عزیز‌اش در این رایانه برای علاقمندان می آوریمح . ش احمد شاملو همراه با نصرت … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شعر شاملو | پاسخ دهید: