بایگانی دسته: شعر شاملو

با بامداد ۶

با سپاس مجدد از دفتر هنر ، همراه با بریده‌ی کوتاه دیگری از اشعار بامداد همیشه‌ی شعر امروز ایران عکسی ازاو را که تاکنون جایی چاپ نشده برای پاس‌داشت خاطره‌ی مهربان‌اش در این رایانه برای علاقمندان . می‌آوریم * * … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در شعر شاملو | دیدگاه‌تان را بنویسید:

با بامداد ۵

از چپ مهدی اخوان لنگرودی – شاملو و محمود دولت‌آبادی با سپاس مجدد از دفتر هنر ، همراه با بریده‌ی کوتاه دیگری از اشعار بامداد همیشه‌ی شعر امروز ایران عکسی از او را برای پاس‌داشت خاطره‌ی مهربان‌اش در این رایانه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در شعر شاملو | دیدگاه‌تان را بنویسید:

با بامداد ۴

بروشور تهیه شده برای شب شعر شاملو در وین با سپاس مجدد از دفتر هنر ، همراه با بریده‌ی کوتاه دیگری از اشعار بامداد همیشه‌ی شعر امروز ایران طرحی از . او را برای پاس‌داشت خاطره‌ی مهربان‌اش در این رایانه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در شعر شاملو | دیدگاه‌تان را بنویسید:

با بامداد ۳

با سپاس مجدد از دفترهنر، همراه با بریده‌ی کوتاه دیگری از اشعار بامداد همیشه‌ی شعر امروز ایران طرحی دیگر از او را برای پاس‌داشت خاطره‌ی عزیز‌اش در این رایانه برای علاقمندان می آوریم ح . ش     احمد شاملو … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در شعر شاملو | دیدگاه‌تان را بنویسید: