بایگانی دسته: سرفصل

سرفصل

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

 

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید:

سرفصل‌هاى موسيقى ايران «نامه‌ی ششم»

هلن شوکتی در هر شماره به معرفی یکی از بزرگان موسیقی‌ی ایران می‌پردازد که به‌نظر می‌رسد. ابتدا با ياد و نام ايران درودى ،،،،،،يك هنرمند چند بعدى “هم نقاش هم نويسنده هم نوازنده موسيقى و مدرس تاريخ هنر این شماره را … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در سرفصل | پاسخ دهید: