بایگانی دسته: دفتر هنر

احوالات خصوصی

احوالات خصوصی که عمومأ در باره‌ی علامه‌ی گرامی علی‌اکبر دهخداست را از دفتر هنر ویژه‌نامه‌ی این بزرگوار برایتان نقل می‌کنیم. ……………………………………………………..نامه‌ی حبیب

منتشرشده در دفتر هنر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

احوالات خصوصی که عمومأ در باره‌ی علامه‌ی گرامی علی‌اکبر دهخداست را از دفتر هنر ویژه‌نامه‌ی این بزرگوار برایتان نقل می‌کنیم. ……………………………………………………..نامه‌ی حبیب  

منتشرشده در دفتر هنر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

احوالات خصوصی

احوالات خصوصی که عمومأ در باره‌ی علامه‌ی گرامی علی‌اکبر دهخداست را از دفتر هنر ویژه‌نامه‌ی این بزرگوار برایتان نقل می‌کنیم. ……………………………………………………..نامه‌ی حبیب

منتشرشده در دفتر هنر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دفتر ِ هُنر، رنگین کمان ِ جهان˚شمول ِ فرهنگ و هنر ِ ایران

دکتر جلیل دوستخواه زنجیره شناخت˚نامه‌های بزرگان فرهنگ و هنر ایران از روزگار جنبش مشروطه‌خواهی تا امروز     گاهنامه‌ی ممتاز ِ دفتر ِ هنر، در بیستمین سال زندگی‌ی برومندش، شماره‌ی  بیست و یکم خود را در دویست صفحه‌ی پُر و پیمان با … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دفتر هنر, یادداشت‌های پراکنده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

احوالات خصوصی

احوالات خصوصی که عمومأ در باره‌ی علامه‌ی گرامی علی‌اکبر دهخداست را از دفتر هنر ویژه‌نامه‌ی این بزرگوار برای‌تان نقل می‌کنیم. ……………………………………………………..نامه‌ی حبیب

منتشرشده در دفتر هنر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

احوالات خصوصی

احوالات خصوصی که عمومأ در باره‌ی علامه‌ی گرامی علی‌اکبر دهخداست را از دفتر هنر ویژه‌نامه‌ی این بزرگوار برایتان نقل می‌کنیم.          ……………………………………………………..نامه‌ی حبیب

منتشرشده در دفتر هنر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

احوالات خصوصی

احوالات خصوصی که عمومأ در باره‌ی علامه‌ی گرامی علی‌اکبر دهخداست را از دفتر هنر ویژه‌نامه‌ی این بزرگوار برایتان نقل می‌کنیم.          …….……………………………………………….نامه‌ی حبیب

منتشرشده در دفتر هنر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دفتر هنر

دفتر هنر ویژه‎ی علامه‌ علی‌اکبر دهخدا بعد از دوسال تلاش خستگی‌ناپذیر بیژن اسدی‌پور پس از شماره‌ی ۲۰‌ام ( دفتر ویژه‌ی توفیق‌)، و نیز ماه‌ها کار تهیه‌ و مطالعه شعرها و مقالات رسیده و و و  ….پیش از آن، در اوایل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دفتر هنر, یادداشت‌های پراکنده | دیدگاه‌تان را بنویسید: