بایگانی دسته: بیست عکس مشهور و عکاسان آن

بیست عکس مشهور و عکاسان آن

شماره‌های قبل از آنجا که ممکن است خود عکس کاملأ واضح و روشن دیده نشود آن‌را به تنهایی و مجزا در پایین می‌آوریم:

ارسال شده در عکس‌های مشهور و عکاسان آن | پاسخ دهید:

بیست عکس مشهور و عکاسان آن

شماره‌های قبل

ارسال شده در عکس‌های مشهور و عکاسان آن | پاسخ دهید:

بیست عکس مشهور و عکاسان آن

شماره‌ی قبل

ارسال شده در عکس‌های مشهور و عکاسان آن | پاسخ دهید:

بیست عکس مشهور و عکاسان آن

. با سپاس از دوست گرامی‌ هانری نهرینی عزیز برای ارسال این مطلب از این شماره هربار یک عکس از این سری عکس‌ها را برای‌تان می‌آوریم. . . ۱– جف وایدنر و عکس مشهور مرد تانکی میدان تیانآنمن

ارسال شده در بیست عکس مشهور و عکاسان آن | پاسخ دهید: