ساختاری علیه تمرکز


             میثم-ریاحی                              علی‌مسعود هزارجریبی

ساختاری علیه تمرکز
نظری به مجموعه‌ی “وقتی صدا را مرتکب شدم” سروده میثم ریاحی
علی‌مسعود هزارجریبی

پس از سیر و تجربیاتی که در دهه‌های پیشین شعری به ویژه ۴۰،۵۰ و۷۰ به دست آمد، به دهه‌ی ۸۰ که می‌رسیم، ضرورتاً مکث و تأملی احساس می‌شود اگر چه در گشت دهه‌های ذکر شده، پیش‌اندوخته و ذخیره‌های تجربی و متنی حاصل گردیده اما دهه‌ی ۸۰ وجه‌های متمایز و فضاهای متفاوتی که بعضاً ظریف و باریک نیز می‌باشد، نسبت به جریانات گذشته دارد که با تاثیر و تاثر از آن و گاهی در ادامه‌ی آن، تجربه و پشتوانه تولید و خلق متن صورت می‌گیرد؛ اما در برخی موارد نیز شعر دهه‌ی ۸۰ فی‌نفسه تجربه‌یی مستقل و رگه‌هایی از خودیت خود به نحو بارز و آشکار به شکل متن‌های گوناگون از شاعران متعدد برای خواننده خروجی داشته است.

در این میانه میثم ریاحی با ارائه‌ی دو مجموعه شعر که نخستین آن “ماه ، حلقه‌ی بی‌انگشت” نشر یافته در سال ۱۳۸۶ توسط انتشارات داستان‌سرا و مجموعه‌ی دوم “وقتی صدا را مرتکب شدم ” که در سال ۱۳۹۳ توسط انتشارات نگاه منتشر شده است و متشکل از۶ فصل و۴۹ شعر می‌باشد و تقریباً در بر گیرنده سروده‌های سال‌های پایانی دهه‌ی۸۰ می‌باشند که متاسفانه به دلایلی نامشخص مدتی در گیرو دار اداری، محاق افتاد، چهره‌ای ازشاعرانگی‌اش را در دوره‌های مختلف ارائه داده است و از نگره‌ی اینجانب مجموعه‌ی دوم هم در واقع ادامه‌ی سبکی، ساختاری، فرمی و تبارشناسانگی مجموعه‌ی اول می‌باشد با این پیش‌داشت که طبعاً کارها در اجرای تکنیک‌های زبانی و فرمی و سرایش نسبتاً تجربه مندتر شده‌اند و با اندکی مسامحه هر دو مجموعه می‌توانست یک کتاب هم باشد .

میثم ریاحی

اما چیزی که ذهن مرا معطوف به خود کرده سوای سطربندی و پاراگراف‌بندی مناسب و فرمیک که مُبَیّن مهم شمردن این امر توسط شاعر قلمداد می‌گردد و اتفاقاً در این نوع کتابت شاعر تجربه خوبی را به خواننده انتقال می‌دهد، پیشنهادم به طور کلی این است که به جای ویرگول، فاصله‌ی مثلا چند سانتی بگذاریم و سوای پیراستگی ذهنی در محتوای تنیده و پیچیده در لفاف فرم‌های بدیع و انقطاعی که در این مجموعه به وفور یافت می‌شود و جدای از کاکرد و افاده نوعی زبان که از فیگورها و ظرفیت‌های ویژه بهره‌مند است به نحوی که در این پروسه معنا از تابعیت زبان رها می‌گردد و خود در میل زبان دیگری وسوسه می‌شود ماهیت و وجود و حضور ساختار در شعرهای میثم ریاحی است که این امر ساختاری با تعریف‌های ارائه شده و قراردادهایی که در متن ادبی به توافق و تَعَیّن رسیده تفاوت دارد و زمینه‌ی بحث پساساختارگرایی را در عمده شعرهای وی فراهم می‌سازد .

در واقع هیچ چیز در این قلمرو پابرجا نیست و در این عرصه‌ی شعر همه چیز در همه جای متن در حرکت‌اند: شناور و سیال پروسه‌ی معارفه‌ی ذهن و معرفت خواننده با متن پیش رو، هم متن در خوانش‌های متناوب و تاویل‌های مابعدی شکل درونی دیگر می‌یابد و ذهنیت مخاطب معطوف به یک نکته یا نقطه از متن نمی‌شود. این تمرکز، در اخلاق ادراکی شعر کلاسیک که حضور، ابتدا در یک بیت ظهور می‌کرده و یا در شعر نیمایی که کلیت قطعه با پیوستگی‌های بیرونی و درونی نصب‌العین قرار می‌گرفت، تفاوت دارد. در این نوع شعر به تبعیت کیفیت درون متنی، ساختارها سیال هستند و عنصر تمرکز در متن واپاشی می‌شود و گسست‌ها و پیوست‌ها و تغییر جاها و فروپاشی تعبیرها دم به دم صورت می‌گیرد و تعمیم می‌یابد به همه‌ی قاب‌بندی و نماکاری‌های متن. در نتیجه شعر تعریف‌ناپذیر و غیر قابل تعریف و حتی دور از تخریب و حاشیه‌ها و توصیح می‌گردد و حرف شعر همان است که در سیلاب گردش و چرخش‌های آنی و ابداعی و زیباشناسیک متنی، نوزاد را به رشد برساند تا گسترش ذهنی و درونی یابد.

البته همه‌ی شعرهای این مجموعه به نظر من از ساختار غیر متمرکز و سیال بهره‌مند نیستند و مثلاً از این نوع شعرها می‌توان به شعر صفحات ۷ ،۴۰،۳۹،۱۳،۱۰ و تقریباً تمامی هر ۸ شعر در دو فصل پایانی مجموعه یعنی از صفحه ۸۱ الی آخر اشاره نمود. اما شعرهایی که ساختار متمرکز هم دارند از زیبایی و بحث‌های مربوط به خود برخوردارند مثلاً به عنوان نمونه از فصل قدیمی‌های حالای ماه ، شعر شماره۱:

و تنها / وطنم بود که تنها / تنها می‌رفت / بی‌آنکه برگردد و نگاه به اقاقیا بیاندازد / بی‌آنکه برگردد و چشمان مأیوس مادرم را / نوازش کند / و گیسوانش را / به کبوتری / و یا حتی گلوله‌ای / گره بزند.

چگونه خرده ساختارها در حرکت درونی پلان به پلان ، حلقه به حلقه به هم اتصال می‌یابند تا در حرکت ما بعدی که حرکت فینال است کلان ساختار را رقم زنند و شعر این گونه است که در قابی انرژیک و حتی با عبور از نگاه محتوایی و معنایی و رسیدن به تأویل متن در جنبه‌های تغزلی و تصویری و عاطفی و اجتماعی با وجه زیباشناسیک، ارائه می‌گردد.

اما شعر صفحه 32 تلفیقی از ساختار متمرکز و غیر متمرکز دارد. در این شعر ساخت‌ها تا حدی آشنا به ذهن هستند ولی در زیرساخت‌ها روند خلق، مدرن است و این هر دو با هم ممزوج گشته‌اند:

فردا / در جیب هر رهگذری که باشد / نیمی سوال و / نیمی عینک شکسته است / که میان ما / و آفتاب / در جنوبی‌ترین صدایی که نمی‌آید / نقش زمینی را / بازی می‌کند [ساختار متمرکز]

که هر روز / از تپه‌ای زرد / با چمدانی پر از پروانه / پایین می‌آید و / با چمدانی پر از مرگ / باز می‌گردد [ساختار غیر متمرکز]مواد این ساختار مدرن در کتاب، ترکیبات مدرن می‌باشد تا ذهن مخاطب با آن آشنا گردد:

آخرت انار، ایام آب ، شایعه رودخانه ، عددهای معصوم ، چمن آب ، بوسههای پهناور و …

شاعر این مجموعه با پیوندی که با سوبژه‌ها و ابژه‌های زیست محیط و مناسبات اجتماعی و روحی و ادراکی خود خلق نموده، گاهی نوعی ادغام و استحاله در وضعیت و موقعیت مورد نظر هستی را از دیدگاه خویش فراهم آورده است

هایدگر در تعبیری می‌گوید: “شاعر راز هستی را می‌فهمد” و حالا پاره شعرهایی نمونه از این مجموعه که مُبیّن این موضوع می‌باشد :

۱) این‌جا / در شبی که روی برگ‌ها مرده ست / چه کسی / به تربیت سنگ / معنای آب می‌دهد

۲) و یقیناً / پرستو / نام مختصری / برای آسمان نمی‌تواند باشد

۳) سایه‌ام را / به هر طرف که پرت کنم / بوسه از پیراهن بنفش زن می‌افتد

۴) آنقدر کودکم / که روی گریه / خوابم می‌برد

۵) این‌جا / اتاقم از عمق می‌گرید

۶) در همین گیاه تنها / بتوانم / بوسه‌ات را بغل کنم

۷) من / آنقدر برهنه‌ام / که لبانم / در هر نگاه / مثل ستاره‌ای / تمایل / به خودکشی دارد

۸) انگشتانت را / از روی پیراهنم بردار / سطر صبح / با تنم نمی‌سازد

در نهایت شاعر جوان این مجموعه کلام یاکوبسن را خوب درک نموده که “شاعری تجاوز به حدود زبان است ” یعنی حتی معیار شکنی و در واقع فرا و فراتر از دوره پیشین کارکردهای زبانی و پرهیز نسبی از الگوها.

با سیر و نظر به این مجموعه فضای بحث و چالش و تأمل برای شاعران جوانی که شالوده شکنی در لذت متن و تفکر زایش شگفت را جستجو می‌کنند پدید می‌آید.

درباره Habib

متولد سال ۱۳۳۰ رشت استان گیلان- کسب لیسانس از دانشگاه ملی ایران- کوچ به ینگه دنیا سال ۱۳۶۵ و اقامت در کالیفرنیا-چاپ اولین کتاب شعر بنام (الف مثل باران) در سال ۱۳۸۴ در ایران توسط انتشارات شاعر امروز.
این نوشته در نقد شعر ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.