ای نور منتظر

مجموعه شعر “روشنایی نمناک یک کبریت ” سروده شهرام پارسا مطلق در بر دارنده ۷۹ شعر که عمده شعرها کوتاه‌اند     چاپ پخش سال ۹۰       ناشر : نگیما

شهرام پارسا مطلق - مسعود هزار جریبی

نقد از: علی مسعود هزارجریبی :

تأثیرات برای شاعران به ویژه شاعران جوان روال چندان ناپذیرفتنی نیست  تبادل‌ها و اثرگذاری‌های متنی بر ذهن و زبان حتا دیدگاه‌های شاعر در حدی قابل قبول خواهد بود تا در پروسه رشد و شکل‌گیری متن‌ها شاعر به نقطه‌ای از تشخص و ویژگی رسد یعنی دوره پس از تجربه‌آموزی و تاثیرات ره‌آوردی از تحول را به همراه داشته باشد .

برخی شعرهای این مجموعه تحت تاثیر محسوس شعر شاملو به لحاظ زبان و تکنیک و معنا و دیدگاه هست و مجموعه این دفتر از نظر نوعیت شعر سپید است بی آنکه منظرهای فراوانی از خلاقیت و ابداع و نوآوری را با توجه به ظرفیت‌های زمانی شاعر مشاهده‌گر باشیم.

کلی اندیشی‌ها و کلی‌گرایی ها و زبان شعری آشنا به ذهن و نوع بیان کارکرده که سن‌اش در رفتار شعر جوان و مدرن سپری شده است. به همین دلیل به نظر من شاعر در شعرهایی نسبتاً توفیق دارد که ریزنگری و جزیی‌بینی‌های بیشتری را بکار می‌برد و یا به جای حروف و پافشاری روی معنا به تماشا و نگریستن گرایش می‌یابد.

بنابراین در گروه اول شعرهای متعددی را می‌توان نمونه آورد:

شعرهای شماره ۱، ۵، ۶ ، ۱۱ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۹

که نشانگر تأثیرات شاملویی و شعر سپیدی و کلی‌اندیشی و کلی‌بیانی و ترکیبات آشنا به ذهن و استفاده شده و کاهش ضریب خلاقیت و ابتکار و چندان گشوده ننمودن آفاقی از شعر جدید برای مخاطب پی‌جوی و نوخواه که به راحتی به اقناع نمی‌رسد.

در گروه دوم نیز قطعاتی را می‌توان عنوانِ مثال کرد:

الف ) پاره‌های قابل اعتنا

کلاغ‌های آفریقا / با کبوتران بام من برادرند          شعر شماره ۳

راستی / نامم را / پشت چندین چهارشنبه / به خاطر می‌آوری ؟           شعر شماره ۷

خورشید را / به سایه‌اش / سنجاق می‌کرد     شعر شماره ۹

ب ) ترکیبات قابل اعتنا :

مغرب چشمان         ( شعر ۱۳)

چکه‌های فاصله      ( شعر ۱۳)

خودکشی قطره‌ها     ( شعر ۴۱ )

ج ) قطعات قابل اعتنا :

شعر شماره ۸ (  به لحاظ طنزی دردناک و قابل تأمل در نگاه به لایه‌های زیرین متن )

شعر  شماره ۱۲  ( به لحاظ تصویری و زمینه زبانی نسبتاً نو )

شعر شماره ۳۷  ( بیانی از ناگهان وجه معنایی )

شعر شماره ۴۲ ( نگاه ریزی  از تصویر و بیان حسی و تشکل متنی )

شعر شماره ۵۳ ( در تعبیری ساده می‌تواند زیبا باشد       همین )

شعر شماره ۵۴ ( می‌تواند آغازه‌ی تحولی باشد در فضاسازی متن‌های شاعر )

شعر شماره ۵۷ ( به لحاظ اندیشه نسبی متفاوت )

شعر شماره ۴ از فصل سرودی در ستایش تو

* ای کاش شاعر رویکرد جدی‌تر و ژرف ساختی‌تری به اسطوره در شعر داشت .

پیشنهاد به آقای شهرام پارسا مطلق با توجه به تجربه‌های نسبی و توان‌های بالقوه که در ساخت و سرایش شعری دارند ضرورت دارد که به تدریج در زاویه نگاه و دیدمانی خود نسبت به ساخت شعر و لایه‌های پیچیده متن و تا رسیدن به سویه‌های مدرنیت و ویژگی‌های متن اهتمام بیشتر ورزد .    

البته این امر برای شاعر ممکن است .

نام کتاب ” روشنایی نمناک یک کبریت ” قابل تأمل است، ای کاش آخرین سطر کتاب نیز همین نام می‌آمد نه ” روشنایی کبریتی نمناک “.

درباره Habib

متولد سال ۱۳۳۰ رشت استان گیلان- کسب لیسانس از دانشگاه ملی ایران- کوچ به ینگه دنیا سال ۱۳۶۵ و اقامت در کالیفرنیا-چاپ اولین کتاب شعر بنام (الف مثل باران) در سال ۱۳۸۴ در ایران توسط انتشارات شاعر امروز.
این نوشته در نقد شعر ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

One Response to ای نور منتظر

نظرتان را ابراز کنید