ای نور منتظر

مجموعه شعر “روشنایی نمناک یک کبریت ” سروده شهرام پارسا مطلق در بر دارنده ۷۹ شعر که عمده شعرها کوتاه‌اند     چاپ پخش سال ۹۰       ناشر : نگیما

شهرام پارسا مطلق - مسعود هزار جریبی

نقد از: علی مسعود هزارجریبی :

تأثیرات برای شاعران به ویژه شاعران جوان روال چندان ناپذیرفتنی نیست  تبادل‌ها و اثرگذاری‌های متنی بر ذهن و زبان حتا دیدگاه‌های شاعر در حدی قابل قبول خواهد بود تا در پروسه رشد و شکل‌گیری متن‌ها شاعر به نقطه‌ای از تشخص و ویژگی رسد یعنی دوره پس از تجربه‌آموزی و تاثیرات ره‌آوردی از تحول را به همراه داشته باشد .

برخی شعرهای این مجموعه تحت تاثیر محسوس شعر شاملو به لحاظ زبان و تکنیک و معنا و دیدگاه هست و مجموعه این دفتر از نظر نوعیت شعر سپید است بی آنکه منظرهای فراوانی از خلاقیت و ابداع و نوآوری را با توجه به ظرفیت‌های زمانی شاعر مشاهده‌گر باشیم.

کلی اندیشی‌ها و کلی‌گرایی ها و زبان شعری آشنا به ذهن و نوع بیان کارکرده که سن‌اش در رفتار شعر جوان و مدرن سپری شده است. به همین دلیل به نظر من شاعر در شعرهایی نسبتاً توفیق دارد که ریزنگری و جزیی‌بینی‌های بیشتری را بکار می‌برد و یا به جای حروف و پافشاری روی معنا به تماشا و نگریستن گرایش می‌یابد.

بنابراین در گروه اول شعرهای متعددی را می‌توان نمونه آورد:

شعرهای شماره ۱، ۵، ۶ ، ۱۱ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۹

که نشانگر تأثیرات شاملویی و شعر سپیدی و کلی‌اندیشی و کلی‌بیانی و ترکیبات آشنا به ذهن و استفاده شده و کاهش ضریب خلاقیت و ابتکار و چندان گشوده ننمودن آفاقی از شعر جدید برای مخاطب پی‌جوی و نوخواه که به راحتی به اقناع نمی‌رسد.

در گروه دوم نیز قطعاتی را می‌توان عنوانِ مثال کرد:

الف ) پاره‌های قابل اعتنا

کلاغ‌های آفریقا / با کبوتران بام من برادرند          شعر شماره ۳

راستی / نامم را / پشت چندین چهارشنبه / به خاطر می‌آوری ؟           شعر شماره ۷

خورشید را / به سایه‌اش / سنجاق می‌کرد     شعر شماره ۹

ب ) ترکیبات قابل اعتنا :

مغرب چشمان         ( شعر ۱۳)

چکه‌های فاصله      ( شعر ۱۳)

خودکشی قطره‌ها     ( شعر ۴۱ )

ج ) قطعات قابل اعتنا :

شعر شماره ۸ (  به لحاظ طنزی دردناک و قابل تأمل در نگاه به لایه‌های زیرین متن )

شعر  شماره ۱۲  ( به لحاظ تصویری و زمینه زبانی نسبتاً نو )

شعر شماره ۳۷  ( بیانی از ناگهان وجه معنایی )

شعر شماره ۴۲ ( نگاه ریزی  از تصویر و بیان حسی و تشکل متنی )

شعر شماره ۵۳ ( در تعبیری ساده می‌تواند زیبا باشد       همین )

شعر شماره ۵۴ ( می‌تواند آغازه‌ی تحولی باشد در فضاسازی متن‌های شاعر )

شعر شماره ۵۷ ( به لحاظ اندیشه نسبی متفاوت )

شعر شماره ۴ از فصل سرودی در ستایش تو

* ای کاش شاعر رویکرد جدی‌تر و ژرف ساختی‌تری به اسطوره در شعر داشت .

پیشنهاد به آقای شهرام پارسا مطلق با توجه به تجربه‌های نسبی و توان‌های بالقوه که در ساخت و سرایش شعری دارند ضرورت دارد که به تدریج در زاویه نگاه و دیدمانی خود نسبت به ساخت شعر و لایه‌های پیچیده متن و تا رسیدن به سویه‌های مدرنیت و ویژگی‌های متن اهتمام بیشتر ورزد .    

البته این امر برای شاعر ممکن است .

نام کتاب ” روشنایی نمناک یک کبریت ” قابل تأمل است، ای کاش آخرین سطر کتاب نیز همین نام می‌آمد نه ” روشنایی کبریتی نمناک “.

درباره Habib

متولد سال ۱۳۳۰ رشت استان گیلان- کسب لیسانس از دانشگاه ملی ایران- کوچ به ینگه دنیا سال ۱۳۶۵ و اقامت در کالیفرنیا-چاپ اولین کتاب شعر بنام (الف مثل باران) در سال ۱۳۸۴ در ایران توسط انتشارات شاعر امروز.
این نوشته در نقد شعر ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

1 پاسخ به ای نور منتظر

نظرتان را ابراز کنید