صورت‌نامه

شماره ۱۵
نسیم شمال

شعر زیر از نسیم شمال را به مناسبت طرح چهره‌ی او توسط بیژن اسدی‌پور عزیز، برای‌تان می‌آوریم. 

ای فرنگی ما مسلمانیم جنّت مال ماست
در قیامت حور و غلمان٬ ناز و نعمت مال ماست

ای فرنگی اتفاق و علم و صنعت مال تو
عدل و قانون و مساوات و عدالت مال تو
نقل عالمگیری و جنگ و جدالت مال تو
                                                      حرص و بخل و کینه و بغض و عداوت مال ماست
                                                      خواب راحت عیش و عشرت ناز و نعمت مال ماست
ای فرنگی از شما باد آن عمارات قشنگ
افتتاح    کارخانه     اختراعات     قشنگ 
با ادب  تحریر  کردن  آن  عبارات  قشنگ
                                                       جهل بیجا شور و غوغا ٬ فحش و تهمت مال ماست
                                                       خواب راحت ٬- عیش و عشرت٬ ناز و نعمت مال ماست
گر زنی بی‌سیم از دریا به ساحل تلگراف
گر کنی خلق٬ گرامافون و سیماتو گراف
ور نمایی بهر خود از اطلس و مخمل لحاف
                                                       سُنْدُس و استبرق اندر باغ جنت مال ماست
                                                       خواب راحت٬ استراحت٬ ناز و نعمت مال ماستای فرنگی کشتی جنگی دریائی ز تو
راه‌آهن علم طیّ الارض صحرایی ز تو
در هوا با زور زیپلن عرش پیمایی ز تو
                                                   در   زمین   بیماری  و  جهل  و  فلاکت   مال  ماست
                                                   استراحت٬ خواب راحت٬ عیش و عشرت مال ماستاختراعات جدید و علم و صنعت زان تو
از زمین بر  آسمان  رفتن  ز  همت  زان  تو
مکتب و  تشویش  بر  اطفال  ملت  زان  تو
                                                      غوطه خوردن اندرین دریای ذلّت مال ماست
                                                      خواب راحت٬ استراحت٬ جهل و غفلت مال ماستشیخ عبدالقادر از ما٬ شافعی از ما بود
مالک از ما٬ حنبل از ما٬ یافعی از ما بود
بوحنیفه٬ بو هریره٬  رافعی  از  ما  بود
                                                    اختلاف    اعتقادات    جماعت    مال    ماست
                                                   خواب راحت٬ استراحت٬ ناز و نعمت مال ماست شیخ از ما٬ بابی از ما٬ پطر ناپلئون ز تو
دهری از ما٬ صوفی از ما٬ کشتی و بالون ز تو
خرقه و عمامه از ما مکتب و قانون ز تو
                                                   گمشو ای احمق! مجاز از تو٬ حقیقت مال ماست
                                                   حور و غلمان٬ باغ رضوان٬ عیش و عشرت مال ماستمال دنیا مار و گنجش رنج و راحت٬ محنت‌ست
ای فرنگی گر از این دنیا شما را لذت‌ست
نوش او نیش‌ست٬ سودش درد٬ شربت ضربت‌ست
                                                     اندر آن دنیا سرور و عیش و لذت مال ماست 
                                                     خواب راحت٬ استراحت٬ ناز و نعمت مال ماستروی منبر بارها میگفت آملاّ علی

رنگ قحطی کس نمی‌بیند به رشت و انزلی

ماهی دریا ز یکسو میوه‌جات جنگلی
                                                  از خط مازندران تا رشت و تربت مال ماست
                                                  خواب راحت٬ استراحت٬ ناز و نعمت مال ماست
آن شنیدستم حسین کرد با جنگ و نبرد
شد روان از اصفهان٬ هندوستان را فتح کرد
در فرنگستان کجا دارد چنین شیران مرد
                                                    رستم و گودرز یل با آن شجاعت مال ماست
                                                    خواب راحت٬ استراحت٬ ناز و نعمت مال ماستگر چه در ظاهر مسلمانیم٬ باطن کافریم
منکر حق٬ خصم دین٬ غافل ز روز محشریم
مال موقوفات را چون شیر مادر می‌خوریم
                                                    با وزیران گفتگوی رمز و خلوت مال ماست
                                                    باغ رضوان٬ حور و غلمان٬ ناز و نعمت مال ماستگشته عالمگیر بادمجان مثال بلشویک
جوجه‌ها بر گردن از غوره فکل بستند شیک
بر سر دیگ فسنجان می‌کشد یارو کشیک
                                                       سرکه شیره از شما ٬ این دوغ و شربت مال ماست
                                                       خواب راحت٬ استراحت٬ اسب و خلعت مال ماست
سید اشرف‌الدین گیلانی

درباره Habib

متولد سال ۱۳۳۰ رشت استان گیلان- کسب لیسانس از دانشگاه ملی ایران- کوچ به ینگه دنیا سال ۱۳۶۵ و اقامت در کالیفرنیا-چاپ اولین کتاب شعر بنام (الف مثل باران) در سال ۱۳۸۴ در ایران توسط انتشارات شاعر امروز.
این نوشته در شعر دیگران, صورت‌نامه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

نظرتان را ابراز کنید