صورت‌نامه ۵

با شادباش‌های فراوان برای زادروز بیژن اسدی‌پور عزیز

 

شعر زیر به یاد حسن نزیه مبارزملی پارسا، از منوچهر برومند در درگدشت او
بذر غم
من  آن  پیرِ ديرم  که‌،  پنداشتم                   چو مهروطن  دردل‌، انباشتم
به کوی خرد پرچم افراشتم                       همه فرّگيتی‌، به سر‌ داشتم
براه ِوطن‌، رهرويی‌، بی‌گسست                  غروب وسحر صبح وهم چاشتم
به مهرآبه۱ مهرش چنان پای بست                که دشمن به  قهرآبه ۲واداشتم
اگر نفس روکرد‌، زی ريمنی                     لُگامش‌، زکج راهه‌، برگاشتم
زدودم‌، زدل‌، نقش ِهر دلبری                     به جز،نقش ِايران که‌، بنگاشتم
ببینم کنون گاوپایان که دی                         به باغ امل بذر غم کاشتم
دمی بود‌، و‌، بگذشت٬‌ و دل گفتمی               شود‌، گاه ِشادی‌، که‌، انگاشتم
جهان گشت و گردون گردن‌فراز                 فرار آمد از داد و بگذاشتم
                                                                             پاريس۱۹سپتامبر۲۰۱۲

۱مهرآبه=پرستشگاه مهر،جايگاه مهر
۲قهرآبه=جايگاه قهر،خشم وخشونت
۳امل=آرزو                             
              
                                                            

درباره Habib

متولد سال ۱۳۳۰ رشت استان گیلان- کسب لیسانس از دانشگاه ملی ایران- کوچ به ینگه دنیا سال ۱۳۶۵ و اقامت در کالیفرنیا-چاپ اولین کتاب شعر بنام (الف مثل باران) در سال ۱۳۸۴ در ایران توسط انتشارات شاعر امروز.
این نوشته در صورت‌نامه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

نظرتان را ابراز کنید