دیدار با م. روان‌شید

بخوان به نام آسمان
به آیدا

کمی تحمل کن
حتمأ اندکی باران
از محله‌ای که نمی‌شناسیم
کوچه‌‌ی ما را هم تمیز خواهد شد

فقط یادت باشد
هر که زودتر صندلی خود را به خیابان بیاورد و بنشیند
آفتاب را
زودتر از دیگران
خواهد دید.
آن‌جا دیگر تنها نخواهیم بود
این‌جا هم تنها نیستیم
فقط نمی‌دانیم از کدام سمت نگاه کنیم
و یا برای دیدن گل‎های آن‌سوی دیوار
باید به روی پنجه رفت و
قد کشید

از ما نشنیده بگیر
اما همین امروز
به کوچه که رفتی
صدایت را بلند کن
و زیباترین ترانه‌ای را که می‌دانی
برای آسمان کبود
بخوان
ما هم صندلی‌ها را
کنار خیابان
ردیف خواهیم کرد…..

درباره Habib

متولد سال ۱۳۳۰ رشت استان گیلان- کسب لیسانس از دانشگاه ملی ایران- کوچ به ینگه دنیا سال ۱۳۶۵ و اقامت در کالیفرنیا-چاپ اولین کتاب شعر بنام (الف مثل باران) در سال ۱۳۸۴ در ایران توسط انتشارات شاعر امروز.
این نوشته در دیدار با یک شاعر ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

نظرتان را ابراز کنید