ازخانه شماره ۳۷


« ازخانه شماره ۳۷ »‌عنوان فيلم مستندی است از زندگی و آثار و افكار صادق هدايت نويسنده معروف ايران . جمع آوری اطلاعات و تهيه اين فيلم هشت سال به طول انجاميد . دراين فيلم با كليه كسانی كه درمورد صادق هدايت صاحب نظربوده و يا قرابت خانوادگی داشته اند مصاحبه شده و درنتيجه اطلاعات و نظرات اصيل و مستندی درباره اين نويسنده كسب شده است .

درايران با جهانگيرهدايت ، برادرزاده صادق هدايت و مدير بنياد هدايت (در خارج ازايران)، دكترمحمد صنعتی روانپزشك و نويسنده – دكتر انورخامه‌ای از دوستان هدايت ، نويسنده و روزنامه نگار مصاحبه شده است .

درخارج ازايران درپاريس ، لندن ، نروژ ، رم با شادروان دكتر مهرانگيز دولتشاهي خواهرزاده هدايت ، دكترمحمدعلی كاتوزيان استاد دانشگاه آكسفورد و مورخ و نويسنده ، با ناصر پاك دامن نويسنده و محقق ، با دكتر رامين جهانبگلو محقق ،‌نويسنده و مترجم،  با دكتراحسان نراقی جامعه شناس ، نويسنده و با كريستوف بالای پژوهشگر فرهنگ ايران انستيتو پژوهش علوم فرانسه درپاريس مصاحبه شده است .

دراين فيلم ۶۷ دقيقه اي آن چه منسوبين ، دوستان و صاحب نظران درباره هدايت گفته اند با اسناد و مدارك و عكس و كارت پستال و نامه و غيره تلفيق شده و بهترين فيلم مستندی كه درباره صادق هدايت ساخته شده نتيجه كار بوده است . حاصل همه كوشش ها دست‌يابی به حقايق درباره زندگی ، آثار ، افكارو ماجرايی است كه برهدايت گذشته و سرانجام درخانه شماره 37 خيابان شامپيونه پاريس و به دنبالش درگورستان پرلاشز ظاهراً پايان يافته . اما اين پايان آغاز افسانه ها و نوشته ها و گفته هايي است كه هنوز هم ادامه دارد.

تا به حال درهيچ فيلم ، كتاب و نوشته يا گفته اي اين چنين واقعي و باصميميت و مستند با افسانه صادق هدايت برخورد نشده است. با كساني مصاحبه شده كه واقعاً صاحب نظرو صريح اند . مداركي ارائه شده كه جاي تأمل ندارد و تداوم موضوع ، يعني زندگي هدايت در فيلم درمسيري حركت مي كند كه فوق العاده جاذب و تفكرو تأثر انگيز است . فيلم داراي زيرنويس انگليسي است .

براي اطلاع از چگونگي نمايش ، خريد و ملاحظه فيلم مي توانيد با Sheherazad Media International خانم كتايون شهابي تماس حاصل فرمائيد .

تلفن :   61 –  22863260   (009821)

فكس :      22858962  (009821)

ايميل : sheherazad@smediaint.com

وب سايت : www.smediaint.com

ويا با اين دفتر تماس حاصل فرمائيد .

دفتر صادق هدايت

درباره Habib

متولد سال ۱۳۳۰ رشت استان گیلان- کسب لیسانس از دانشگاه ملی ایران- کوچ به ینگه دنیا سال ۱۳۶۵ و اقامت در کالیفرنیا-چاپ اولین کتاب شعر بنام (الف مثل باران) در سال ۱۳۸۴ در ایران توسط انتشارات شاعر امروز.
این نوشته در با هدایت از هدایت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

نظرتان را ابراز کنید