سه شعر از اکبر اکسیر

جوش شیرین
نون سنگ‌ها را خوردیم
سنگ‌ها ، سگ شدند
سگ‌ها را رها کردیم
سنگ‌ها را بستیم
بعد نشستیم در صف نان
بحث سیاسی کردیم
نان‌ها ، سنگگ شدند!
سهام عدالت
کاشت، داشت، برداشت
سه اصل مهم کشاورزی‌ست
اردیبهشت و خرداد، پدر برنج کاشت
تیر، مرداد، خدا از آفات نگاه داشت
اواسط شهریور
بانک کشاورزی و گنجشک
همه را برداشت!
شعر فارسی
مدام دل ای دل می‌گفت
از سکته قلبی می‌ترسید
قرص، اکو، تست، آنژیو …
هیچ یک افاقه نکرد
در اتاق عمل بود که فهمیدند
این بیمارستان
دچار مرگ مغزی‌ست!

درباره Habib

متولد سال ۱۳۳۰ رشت استان گیلان- کسب لیسانس از دانشگاه ملی ایران- کوچ به ینگه دنیا سال ۱۳۶۵ و اقامت در کالیفرنیا-چاپ اولین کتاب شعر بنام (الف مثل باران) در سال ۱۳۸۴ در ایران توسط انتشارات شاعر امروز.
این نوشته در شعر فرانو ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

نظرتان را ابراز کنید