گواهی نامه ازدواج

سيدعلی سكس‌الواعظين


شب عيدی اين خبر يك مرتبه ساری وجاری شد كه حكومتی كه ازصبح تا شب و بلكه ازشب تا صبح تمام حواسش ايجاد رفاه و ارزانی و سلامت و سعادت برای مردم ايران است دست به ابتكارتازه ای زده كه جهان انگشت به دهان هاج و واج مانده است.كساني كه می‌خواهند ازدواج كنند بايد دوره سه ماهه اين مهم را طی كرده و پس از اخذ گواهينامه كه مهرو امضاء شده وازهرجهت معتبراست بروند خواستگاری. به زودی خواستگاری بدون گواهی ممنوع می‌شود و هركس بدون گواهی زن بگيرد زنش بر او حرام است و تا اخذ گواهی بايد شب ها جدا بخوابند و برای حسن اجرای كار يك لباس شخصی دراطاق آن ها كشيك می دهد كه بدون گواهی قاطي پاطی نشوند.


اما اين گواهي سه ماهه را به اين سهولت هم نمی‌شود گرفت . ما درباره محتويات اين دوره شور و غور كرديم و به نظرمان آمد كه درابتدا طبعاً مراتب دينی و مذهبی مطرح‌اند. البته و صدالبته كه برای هر ازدواج اجازه بزرگ ولی داران الزامي است . ما امت اسلام بدون اجازه ولي داران بزرگ حتي حق نداريم شب پيش زنمان برويم چه برسد كه زن بگيريم . البته جوان ها بايد بدانند اين نهايت رأفت و بزرگواري بزرگ ولي داران است كه اجازه مي دهد جوان ها زن بگيرند و شب ها تنها نخوابند .


بعد فيزيولوژي بدن انسان تدريس مي شود . براي ماده ها جدا و براي نر ها جدا . چون ابزار ازدواج مربوط به اين قضيه مي شود و اگر كساني فاقد ابزار و آلات باشند بهتر است به دنبال اخذ گواهي نروند .


گويا طبق نظر بزرگ ولي داران كسي كه دراين دوره شاگرد اول شود علاوه بريك زن يك صيغه هم به عنوان جايزه به او تعلق مي گيرد كه براي مدت يك سال مي تواند يك شب درميان مورد استفاده قرار بگيرد .


البته بعد مراتب اخلاقي مربوط به ازدواج تدريس مي شود و مخصوصاً به آقايان تدريس مي شود كه تا چه حدي مي توانند زنشان را كتك بزنند و ضربات رابه كجاي بدن آن ها وارد كنند و اگر مشكلي پيش آمد به كدام درمانگاه به طور صلواتي مراجعه كنند .


بعد مي رسيم به جاي شيرين برنامه كه همانا تمرين عمل ازدواج است . براي اين منظور مأمورين فوق العاده با تجربه اي از زندان سابق كهريزك و زندان اوين و زندان رجائي شهر و زندان هاي شهرستان ها مأموريت شرعي و قانوني دارند كه به دخترها نشان بدهند بالاخره اين ازدواج يعني چه و چه جوري مردوزن ازدواج مي كنند واگر دختر از خودش لوس بازي درآورد كه من مي ترسم وازاين حرف ها چطور بايد با او برخورد شرعي كرد كه بفهمد ازدواج شوخي بردار نيست و هردختري از 9 سالگي به بعد بايد آمادگي كامل ازبرخورداري از مراسم نكاح و تحمل ابزار نكاح و طاقت پيمودن اين راه شرعي را داشته باشد .


بعد ازآن كه گواهي ازدواج صادرشد تحول تازه اي دراجتماع رخ مي دهد. هركس كه جوياي كاراست و مي خواهد استخدام شود كنارديپلم و ليسانس مي نويسد داراي گواهي ازدواج با رتبه ممتاز . هرجواني با دختري آشنا مي شود مي پرسد : گواهي ازدواج داري يا نه ؟ اگر نداشته باشد درعشق مردود است . هركس مي خواهد عاشق ديگري شود بايد اول تكليف گواهي ازدواج را روشن كند .


خلاصه طراحان اين برنامه انقلابي چنان تحولي در اجتماع ما پديد مي آورند كه موضوع غني سازي اورانيوم مي رود درجه دوم واقع مي شود .


حتي شنيده مي شود مثل گواهينامه رانندگي اين گواهينامه هم بعد ازچندسال بايد تمديد شود . دركار رانندگي بررسي مي كنند كه متقاضي درست مي بيند يا نه ؟ دست و پا و كمرش سالم است يانه و اگر همه چيز سرجايش بود گواهي او را تمديد مي كنند . حالا درمورد تمديد گواهي ازدواج بايد وضع جسماني مرد وزن هردوتحت بررسي متخصصين كهريزك قرارگرفته و واقعاً معلوم شود به درد ادامه ازدواج مي خورند يا اين كه بايد بروند غاز بچرانند .


حتي مثل مجوز طرح ترافيك قرار است برچسبي تهيه كنند كه بعد از تمديد نصب شود. حالا كجا بايد نصب شود منوط به نظرحوزه خواهد بود .


حالا بگوئيد اين حكومت به فكر مردم نيست . واقعاً نمي بينيد چقدر دارند زحمت مي كشند و خون جگر مي خورند كو قدر دان ؟

درباره Habib

متولد سال ۱۳۳۰ رشت استان گیلان- کسب لیسانس از دانشگاه ملی ایران- کوچ به ینگه دنیا سال ۱۳۶۵ و اقامت در کالیفرنیا-چاپ اولین کتاب شعر بنام (الف مثل باران) در سال ۱۳۸۴ در ایران توسط انتشارات شاعر امروز.
این نوشته در مقاله ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

نظرتان را ابراز کنید