بایگانی دسته: عکس روز

عکس روز

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای عکس روز بسته هستند

عکس روز

امده در صورت‌کتاب دوست فرزانه علی‌اکبر قلندری درود بر آن عشقی، که تهی‌دستی را به حاشیه می‌راند! ( قلندری )

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای عکس روز بسته هستند

عکس روز

نعره کن، ای امپراطور شرق، تا ماورای ” گنگ ” و ” می‌سی‌سی‌پی ” و ” بهمنشیر” که هیچگاه قربانیان‌شان را پس ندادند! نعره کن بر درختی که بوئی از معشوقت دارد! عکس از دوست هنرمندم ” Philippe Kerarvran ” … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای عکس روز بسته هستند

عکس روز

تصویر این شماره از: صورت‌کتاب عزیزم علی‌اکبر قلندری

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای عکس روز بسته هستند

عکس روز

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای عکس روز بسته هستند

عکس روز

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای عکس روز بسته هستند

عکس روز

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای عکس روز بسته هستند

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

عکس روز

مُردم از بی‌غمی

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای عکس روز بسته هستند

عکس روز

این هم نهایت ابتذال در جامعه‌ی مردسالار وطنِ‌مان

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای عکس روز بسته هستند

عکس روز

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای عکس روز بسته هستند

عکس روز

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای عکس روز بسته هستند

لبخند پیش از مرگ

این لبخند را که بهترین عکس در جهان شناخته شد ..چه کسی فراموش کرده است؟؟؟؟

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای لبخند پیش از مرگ بسته هستند

عکس روز

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای عکس روز بسته هستند

عکس روز

عکس ارسالی‎ی دوست شاعرم منصور خورشیدی

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای عکس روز بسته هستند

مادر مهاجر

ارسال شده در عکس روز | دیدگاه‌ها برای مادر مهاجر بسته هستند