بایگانی دسته: لقانطه‌ی اقبال

لقانطه اقبال

شماره‎ بیست و سوم

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید:

لقانطه اقبال

شماره‎ بیست و دوم

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید:

لقانطه اقبال

شماره‎ بیست و یکم

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید:

لقانطه اقبال

شماره‌ی بیستم

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید:

لقانطه اقبال

شماره‌ی نوزدهم

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید:

“لقانطه اقبال” و حکایتی آشنا

نویسنده‌ی رمان: منوچهر برومند                           نگاه: علی جلالی مدتی پیش در میان کتاب‌هایی که به دستم می‌رسید، کتاب لقانطه‌ی اقبال بیش از دیگر کتاب‌ها نظرم را جلب کرد. کتابی که داستان آن سال‌ها پیش و پس از قحطی سخت جنگ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال, نقد داستان | پاسخ دهید:

لقانطه اقبال

شماره‌ی هجدهم

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید:

لقانطه اقبال

شماره‌ی هفددهم

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید:

لقانطه اقبال

 شماره‌ی شانزدهم

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید:

لقانطه اقبال

شماره پانزدهم

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید:

لقانطه اقبال

شماره چهاردهم

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید:

لقانطه اقبال

شماره‌ی سیزدهم

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید:

لقانطه اقبال

شماره‌ی دوازدهم

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید:

لقانطه اقبال

بخش یازدهم

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید:

لقانطه اقبال

بخش دهم

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید:

لقانطه اقبال

ارسال شده در لقانطه‌ی اقبال | پاسخ دهید: