بایگانی دسته: زیر سایه‌ی شما

زیر سایه‌ی شما

.“زیر سایه‌ی شما” مجموعه‌ی کوتاه‌نوشته‌هایی‌ست که مدتی‌ست با آن‌ها زیر سایه‌ی شما زندگی می‌کنم.همان طورکه قبلآ در این جا آمد سعی دارم بخش‌هایی از این نوشته‌ها را که با بازنگری طراح و طنزنویس گرامی بیژن اسدی‌پور در صفحات صافکاری‌ کار … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در زیر سایه‌ی شما | یک پاسخ

زیر سایه‌ی شما

“زیر سایه‌ی شما” مجموعه‌ی کوتاه‌نوشته‌هایی‌ست که مدتی‌ست با آن‌ها زیر سایه‌ی شما زندگی می‌کنم.همان طورکه قبلآ در این جا آمد سعی دارم بخش‌هایی از این نوشته‌ها را که با بازنگری طراح و طنزنویس گرامی بیژن اسدی‌پور در صفحات صافکاری‌ کار … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در زیر سایه‌ی شما | پاسخ دهید:

زیر سایه‌ی شما ۲

“زیر سایه‌ی شما” مجموعه‌ی کوتاه‌نوشته‌هایی‌ست که مدتی‌ست با آن‌ها زیر سایه‌ی شما زندگی می‌کنم.سعی دارم بخش‌هایی از این نوشته‌ها را که با بازنگری طراح و طنزپرنویس گرامی بیژن اسدی‌پور در صفحات صافکاری‌ کار مشترک سه تفنگدار طنز ایران (بیژن اسدی‌پور– … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در زیر سایه‌ی شما | پاسخ دهید:

زیر سایه‌ی شما

“زیر سایه‌ی شما” مجموعه‌ی کوتاه‌نوشته‌هایی‌ست که مدتی‌ست با آن‌ها زیر سایه‌ی شما زندگی می‌کنم.سعی دارم از این پس بخش‌هایی از این نوشته‌ها را که با بازنگری هنرمند گرامی بیژن اسدی‌پور در صفحات صافکاری‌ کار مشترک سه تفنگدار طنز ایران (بیژن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در زیر سایه‌ی شما | پاسخ دهید: