بایگانی دسته: رقص و ترانه‌های ایرانی

رقص شاد شمالي (تی مله سنگ تراشون)

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای رقص شاد شمالي (تی مله سنگ تراشون) بسته هستند

رقص قشقایی فارس

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

رقص محلی لری کهگیلویه

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای رقص محلی لری کهگیلویه بسته هستند

رقص قاسم آبادی

رقص قاسم آبادی/ جشن گیلانی‌های مقیم هامبورگ ۲۰۱۱

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای رقص قاسم آبادی بسته هستند

رقص محلی قشقایی

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای رقص محلی قشقایی بسته هستند

رقص محلی مازندرانی – درومی

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای رقص محلی مازندرانی – درومی بسته هستند

رقص

رقص‌های بسیار زیبای دانشجویان ایرانی دانشگاه کانادایی دبی

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای رقص بسته هستند

رقص محلی بجنورد

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای رقص محلی بجنورد بسته هستند

رقص دختر روس با ۶ آهنگ ایرانی

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای رقص دختر روس با ۶ آهنگ ایرانی بسته هستند

بلوچی ناچ گون سوئدن جَنینان

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای بلوچی ناچ گون سوئدن جَنینان بسته هستند

گوّرانی کوردی هه لّپه رِکیّ

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای گوّرانی کوردی هه لّپه رِکیّ بسته هستند

بهار دلکش

بهار دلکش کار: استاد درویش خان، ترانه: ملکالشعرا بهار، خواننده: سوسن مطلوبی

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای بهار دلکش بسته هستند

رقص محلی بجنورد

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای رقص محلی بجنورد بسته هستند

( گیلکی ترؤنه – کاکوله – خؤندنکس: زهره جویا)

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای ( گیلکی ترؤنه – کاکوله – خؤندنکس: زهره جویا) بسته هستند

سرزمین من گیلان جانم

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای سرزمین من گیلان جانم بسته هستند

رقص دانشجویان ایرانی پلی تکنیک تورین ایتالیا نوروز ۱۳۹۳

ارسال شده در رقص و ترانه‌های ایرانی | دیدگاه‌ها برای رقص دانشجویان ایرانی پلی تکنیک تورین ایتالیا نوروز ۱۳۹۳ بسته هستند